Zoek

Wat doen onze buurtbeheerders?

Vivare heeft in een aantal wijken buurtbeheerders. Wat doen ze?

De taken van een buurtbeheerder zijn:

 • aanspreekpunt als het gaat om de directe woonomgeving zoals tuinen en achterpaden;
 • bieden van een helpende hand of luisterend oor, zoeken naar oplossingen en geven van advies;
 • bewoners aanspreken op hun woongedrag, bijvoorbeeld als een tuin verwaarloosd is;
 • bemiddelen bij eenvoudige overlastsituaties.

Sommige buurtbeheerders hebben ook huismeestertaken. Zij zijn regelmatig in een aantal woongebouwen van Vivare. De huurders van deze gebouwen betalen hiervoor maandelijks een bijdrage in de vorm van servicekosten/huismeesterkosten. De huismeester ziet toe op het schoon en heel houden van woongebouwen en de directe woonomgeving. De taken van een huismeester zijn:

 • kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
 • het onderhouden van de bewonerscontacten, advies en dienstverlening aan bewoners;
 • toezicht en controle in de gebouwen en in de openbare ruimten en op het schoonmaken;
 • bewoners aanspreken op hun woongedrag;
 • contacten onderhouden met bewonerscommissies, wijkagent en buurtbeheer;
 • signaleren en melden van problemen;
 • zorgen voor snel herstel bij bijvoorbeeld vandalisme;
 • indien van toepassing; houden van spreekuur.

Reparatieverzoek?
Heeft u een reparatieverzoek? Vul dan het formulier in of bel Vivare (088 054 11 11).

 

Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >