Zoek

Bezwaar maken

Voor de huur en verhuur van woonruimte bestaan wettelijke regels. Bent u het als huurder niet eens met de verhuurder, dan kunt u terecht bij de huurcommissie. Die onderzoekt, doet uitspraken en verstrekt informatie.

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging?

 • De huurverhoging is meer dan de maximale huurverhoging (dit jaar is maximaal 1,8% tot 4,3 %). Dat is voor geen enkele woning van Vivare dit jaar van toepassing.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

 • Uw huurverhoging is vanaf 1 juli is minder dan 1,8%.
 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. En uiteraard kunt u uw klachten wel aan ons doorgeven.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrijesectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

Hoe kunt u bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken op twee manieren:

 • Vòòr 1 juli 2017 kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Vivare. Dat kunt u doen door een formulier op de website van de huurcommissie in te vullen. U kunt het ingevulde formulier mailen naar klant@vivare.nl. Of print het formulier uit en stuur het op naar Vivare, Postbus 5265, 6802 EG Arnhem. Als Vivare de huurverhoging in stand houdt, dan moet Vivare de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar partijen kunnen wel tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. De kosten van het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie zijn € 25,-. Stelt de huurcommissie u in het gelijk, dan ontvangt u dit bedrag retour.
 • U betaalt de huurverhoging niet. Vivare stuurt u binnen zes weken na de voorgestelde datum een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. De kosten van het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie zijn € 25,-. Stelt de huurcommissie u in het gelijk, dan ontvangt u dit bedrag retour.
Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >