Zoek

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks per 1 juli mogen alle corporaties de huren verhogen. De regering schrijft ieder jaar voor met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met het huurverhogingspercentage, een overzicht van uw huidige huurprijs en de huurprijs vanaf 1 juli. Lees hier een uitleg over ons huurbeleid.

Huurverhoging 2017
Vivare kiest er dit jaar voor de huurverhoging voor iedereen te beperken tot maximaal 0,3%. Alle huurders krijgen dus minder huurverhoging dat wettelijk toegestaan. Wij vinden het namelijk belangrijk om huren betaalbaar te houden voor de mensen die dat nodig hebben. Daarbij stemmen we de prijs zoveel mogelijk af op de kwaliteit van onze woningen. Vivare gaat dit jaar de huren niet inkomensafhankelijk te verhogen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met een huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. U kunt dit formulier invullen, opslaan en mailen naar klant@vivare.nl. Of u print het formulier uit, vult het in en stuurt het naar Vivare, Postbus 5265, 6802 EG Arnhem. Lees hier meer over wanneer u bezwaar kunt maken.

Verlaging van een inkomensafhankelijke huurverhoging
Als uw huishoudinkomen dusdanig zakt dat u in een lagere inkomenscategorie terecht komt, komt u wellicht in aanmerking voor verlaging van een eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging. Leest u hier verder over de mogelijkheden.

De huurprijs: netto huur en servicekosten
De huurprijs die u betaalt voor uw woning, bestaat voor het grootste deel uit de netto huur (ook wel ‘kale huur’). Voor sommige woningen betaalt u daarnaast servicekosten. Netto huur en servicekosten vormen samen de bruto huur. De bruto huur en de netto huur vindt u op de huurovereenkomst.

Meest gestelde vragen
Heeft u nog vragen, lees dan deze meest gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging 2017.

Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >