Zoek

Wanneer past u de huurovereenkomst aan?

Elke huurder van Vivare heeft een huurovereenkomst. In de algemene voorwaarden die bij de huurovereenkomst hoort, staan de rechten en plichten van huurder en verhuurder.

Huurovereenkomst aanpassen
Er zijn verschillende redenen waarom er een aanpassing in de huurovereenkomst nodig is. Namelijk:

  • Er komt iemand bijwonen (trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen)
  • Er gaat iemand weg (bijvoorbeeld scheiding, relatiebreuk of overlijden)
  • U wilt het huurcontract na het overlijden van uw ouders overnemen

Er komt iemand bijwonen
Wanneer u huurder bent en trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (dit kan ook een mantelzorger zijn), dan kunt u onder bepaalde voorwaarden medehuurder worden. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. Dat betekent dat u medeverantwoordelijk bent voor de huurbetalingen, maar ook het recht heeft om in de woning te blijven wonen als er iets met de oorspronkelijke huurder gebeurt.
Kijk hier welke voorwaarden voor welke situatie gelden.

Vraag hier medehuurderschap aan

Er gaat iemand weg
Het kan zijn dat uw relatie eindigt of dat uw medehuurder overlijdt. In het eerste geval (relatiebreuk) kunt u deze verklaring van afstand gebruiken om de huurovereenkomst te wijzigen. Blijft uw ex-partner na de relatiebreuk de woning bewonen? Dan mag u gebruikmaken van uw meettijd, totdat u een nieuwe zelfstandige woning hebt gevonden. Staan u en uw ex-partner samen ingeschreven als doorstromer bij Entree? Dan kunt u uw inschrijving bij een relatiebreuk laten splitsen. Gebruik hiervoor het splitsingsformulier van Entree.

Is de medehuurder overleden? Stuur of mail Vivare dan een kopie van de overlijdensacte. Dan passen wij de gegevens aan.

U wilt het huurcontract na het overlijden van uw ouders overnemen
Dit is mogelijk maar hiervoor gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden.

  • U bent minimaal 35 jaar oud. Dit toont u aan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • U heeft vanaf uw 18e jaar aansluitend bij uw vader en/of moeder ingewoond. Dit toont u aan met uittreksel uit het bevolkingsregister.
  • U kunt aantonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gehad. Bijvoorbeeld door kopie samenlevingscontract, afschriften van een gemeenschappelijke bankrekening, een bewijs van uw bijdrage aan de woonlasten.

Wilt u een aanvraag indienen? Gebruik dan dit formulier.

Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >