Zoek

Huurovereenkomst opzeggen

U kunt uw huurovereenkomst beëindigen op iedere werkdag van de maand. De opzegtermijn is minimaal één maand. Maar hoe eerder u de huur opzegt, hoe meer kans u heeft dat er een nieuwe huurder bekend is. En dat is fijn als er sprake is van overnames.

Als opzegdatum geldt de dag waarop wij het huuropzeggingsformulier ontvangen. Is dat op een feestdag of in het weekend? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als opzegdatum. U krijgt van ons altijd een bevestiging.

Huurovereenkomst opzeggen
U kunt uw huurovereenkomst online opzeggen.

We komen bij u langs
U krijgt binnen twee werkdagen een mail nadat we uw huuropzegging hebben ontvangen. Daarin vindt u een bevestiging van uw huuropzegging, een brochure met informatie èn een datum waarop wij bij u komen voor een vooropname. Die vooropname proberen we altijd binnen vijf werkdagen in te plannen. Tijdens de vooropname lopen we samen met u de woning door. U weet dan precies waar u aan toe bent.

Oplevering van de woning
Bij beëindiging van de huurovereenkomst bent u verplicht uw woning in een ‘acceptabele staat’ op te leveren. Wat dit precies inhoudt, leest u in deze folder.

Eindafrekening
Nadat u de huur hebt opgezegd, ontvangt u van ons de eindafrekening. In deze afrekening zijn de servicekosten nog niet verwerkt, omdat die op dat moment nog niet bekend zijn. De afrekening van deze kosten ontvangt u uiterlijk zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin u de huur hebt opgezegd.

Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >