Zoek

Zit er ook asbest in mijn woning?
Wij weten helaas niet in welke woningen er allemaal nog asbest zit. Maar we kunnen er van uitgaan dat woningen die vóór 1994 zijn gebouwd, asbesthoudende materialen kunnen bevatten. Vivare wil wel graag weten in welke woningen asbest zit. Dit brengen we komende jaren door middel van onderzoek en inspecties in kaart.

Onze opzichters hebben allemaal een training asbestherkenning gevolgd. Verder werken we samen met een extern adviesbedrijf en onafhankelijke inventariseerders en saneerders. Vivare informeert bewoners altijd zo snel mogelijk als bekend is dat de woning asbest bevat. Wij geven aan of het nodig is om er iets aan te doen en nemen de maatregelen die nodig zijn.

Op welke plekken in en rondom het huis komt asbest meestal voor?
Materiaal met asbest werd vroeger op allerlei plekken in en rondom de woning gebruikt. Bijvoorbeeld als brandwerend materiaal rond de cv-ketel en geiser of als dakbeschot. Ook werd het verwerkt in vloerbedekking. Vooral in wat we nu retro vloerzeil noemen. Hard zeil dat direct breekt als je het buigt. Vaak ligt dit nog onder nieuw zeil, laminaat of tapijt.

Ook komt het voor in de grond. Puin, vermengd met asbest, werd in het verleden bijvoorbeeld bij sloop van een gebouw gewoon in de grond gedumpt. Nu gebeurt dat niet meer. Vervuild puin wordt via officiële vuilstortplaatsen afgevoerd.

Asbest in de woning? Wat kunt u zelf doen:
Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom onderstaand een aantal belangrijke adviezen:

  • Gaat u klussen in uw woning? Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudende materiaal.
  • Twijfelt u of het materiaal asbesthoudend is? Neem dan contact op met Vivare. Een opzichter komt dan langs om de situatie te beoordelen.
  • Liggen ergens afgebrokkelde stukjes plaat? Laat deze gewoon liggen! Neem contact op met Vivare. Een opzichter komt dan langs om de situatie te beoordelen.
  • Twijfelt u over de vloerbedekking? Laat de vloerbedekking liggen en neem ook dan contact op met Vivare. Het onverantwoord weghalen van asbesthoudende vloerbedekking kan verspreiding door de hele woning en hoge kosten voor sanering tot gevolg hebben.

 

Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >