Zoek

Het beleid met betrekking tot statushouders

Statushouders zijn voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Nederlanders dus. Maar wel Nederlanders zonder een woonduur die na jarenlang verblijf in een AZC een woning nodig hebben. Corporaties, en dus ook Vivare, huisvesten al jaren in goed overleg met de gemeentes waarin zij werkzaam zijn statushouders. Beleid is statushouders zoveel mogelijk verspreid binnen de gemeentes te huisvesten.

Een veilige en betaalbare woning!
Het huisvesten van statushouders is onze verantwoordelijkheid. Deze mensen zijn hun land ontvlucht - hebben huis en haard achtergelaten -  en kunnen na vaak een jarenlange procedure eindelijk echt met hun nieuwe leven starten. Met een veilige en betaalbare plek om te wonen kunnen zij volwaardig deel uitmaken van onze samenleving. Daar dragen wij graag aan bij!

Verdringing op de woningmarkt?
Onder veel woningzoekenden leeft het beeld dat hun kansen op een woning verkleinen door het huisvesten van statushouders. Dit is echt een misvatting. Jaarlijks maken corporaties duidelijke afspraken met de gemeente(s) over de aantallen te huisvesten statushouders. Van alle vrijgekomen sociale huurwoningen van Vivare in 2014 (in totaal: 2.066), werd slechts 2% aangeboden aan statushouders. Voor 2016 is de taakstelling zoals te verwachten een stuk hoger. Dat zal de komende jaren nog wel even zo blijven. We verwachten dat we mensen voorlopig binnen de bestaande ruimte van 10% van de vrijgekomen woningen kunnen opvangen. Binnen deze 10% huisvesten we naast statushouders ook bijvoorbeeld urgent woningzoekenden.

COA huisvest huidige stroom vluchtelingen
De huidige stroom vluchtelingen die momenteel naar Nederland komt, wordt opgevangen en gehuisvest door het COA. Hoeveel mensen hiervan uiteindelijk in Nederland blijven is nu nog niet bekend. De verwachting is wel dat de vraag om betaalbare woningen de komende jaren toeneemt. Vivare is – net als de gemeentes - van mening dat dit niet tot verdringing voor andere woningzoekenden mag leiden. Daarover zijn we met de gemeentes in overleg. We werken graag mee aan een oplossing.

Duurzame oplossing
Een duurzame oplossing ligt volgens ons niet in tijdelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld containers. Het is juist belangrijk om de doorstroom op gang te brengen. De AZC’s zitten vol met statushouders. Als die kunnen verhuizen dan komen er weer plekken vrij voor vluchtelingen. Dus we willen vooral een permanent onderdak bieden. 

Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >