Zoek

Informatie over woningruil

Vivare bemiddelt niet met woningruil, maar ruilen is wel mogelijk. U leest hier wat de voorwaarden, mogelijkheden en stappen zijn.

Bij woningruil gaat de nieuwe huurder een huurovereenkomst met ons aan voor tenminste één jaar. Tijdens dit jaar kan de nieuwe huurder de huurovereenkomst niet opzeggen. Na één jaar gaat de tijdelijke huurovereenkomst over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De woningen moeten passend worden toegewezen aan de nieuwe huurder. Dat betekent dat de huishoudgrootte en het verzamelinkomen moeten passen bij de vastgestelde huurprijs van de nieuwe woning.

Stap  1: zoek een geschikte ruilpartner
Misschien kent u iemand waarmee u wilt ruilen. Zo niet, dan kunt u een advertentie plaatsen op de landelijke website www.woningruil.nl. Let op: alleen personen die op de huidige huurovereenkomst staan, kunnen woningruil aanvragen. Is er sprake van een ruil waar ook een andere woningcorporatie bij betrokken is, dan moet deze corporatie ook akkoord gaan met de ruil.

Stap 2: vul het aanvraagformulier in
Vul het aanvraagformulier met uw ruilkandidaat in, print het uit en mail het naar klant@vivare.nl of stuur het ondertekend retour naar antwoordnummer 1827, 6800 VR Arnhem met alle bijlagen:

 • kopie(en) van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning;*
 • een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen van uw gemeente waaruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw kinderen/medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond;
 • een overzicht van alle inkomens van u, uw partner en uw meerderjarige medebewoners (geen kinderen). (Vivare accepteert alleen een Verklaring geregistreerd inkomen V-E, V-F, D-G, D-H, D-I, D-K 2015 of 2016 van de Belastingdienst voor een inkomensregistratie. Krijgt u een Verklaring geregistreerd inkomen met kenmerk OB-C of ONB-C dan vragen wij recente loonstroken en jaaropgaven op).*
 • een ingevulde verhuurdersverklaring van uw verhuurder(s) over de afgelopen 5 jaar van u en uw partner;*

Is het volgende van toepassing dan levert u daarnaast aan:

 • schriftelijke toestemming van uw bewindvoerder voor het huren van deze woning;*
 • een kopie van een begeleidingsovereenkomst met een zorginstelling;*

Vivare neemt uw verzoek alleen in behandeling als het formulier met alle bijlagen compleet is.

*Deze gegevens hebben wij alleen nodig van de eventuele nieuwe huurder van Vivare.

Stap 3: Vivare controleert of beide partijen aan de voorwaarden voldoen
Om toestemming te krijgen voor het ruilen, moeten beide partijen voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Er mag geen sprake zijn van huurachterstand.
 • Er mag geen sprake zijn van het veroorzaken van aantoonbare overlast aan omwonenden.
 • Voor woningen met een huur tot € 710,68 doen we een eerste check op passend toewijzen. Of de woning passend kan worden toegewezen is pas zeker als de opzichter de woning heeft bekeken en daarna de nieuwe huurprijs is vastgesteld.
 • Voor woningen met een huur vanaf € 710,68 geldt een inkomenseis van minimaal 4x de kale maandhuur.

Stap 4: Vivare maakt een afspraak om de woning te bekijken
We bellen u op om met de vastgoedconsulent een afspraak in te plannen.

Stap 5: de vastgoedconsulent inspecteert de woning
De vastgoedconsulent loopt met u en de nieuwe huurder door de woning en bespreekt wat er nog gedaan moet worden. 

Stap 6: Vivare bepaalt nieuwe huurprijs en controleert gegevens
Vivare past bij woningruil, net als bij een gewone verhuring,  de huurprijs aan. Op basis van de nieuwe huurprijs en de aangeleverde gegevens controleert Vivare of de woning passend is. Als dit het geval is, krijgt u een woningaanbieding. Accepteert u de aanbieding, dan maken we verdere afspraken over de woningruil. Als één van de woningen niet passend is, kan de woningruil niet doorgaan. Wordt de woningruil geannuleerd of krijgt u geen toestemming van Vivare, dan brengt Vivare € 34,- administratiekosten per woning in rekening.

Stap 7: de ruil gaat door
Vivare spreekt een datum af waarop het huurcontract van de ruilwoning ingaat. De nieuwe huurder krijgt van ons schriftelijk bericht over het ondertekenen van de huurovereenkomst.

De nieuwe huurder betaalt Vivare:

 • de huur van de lopende maand
 • en eventueel de volgende maand als het huurcontract de tweede helft van de maand ingaat;

Na betaling (via PIN) vindt de ondertekening van de huurovereenkomst plaats.
Zijn beide verhuurders akkoord en alle administratieve zaken afgehandeld? Dan kunt u verhuizen. De standen van gas, elektriciteit en water geeft u zelf door aan de betreffende instanties.

Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >