Zoek

Governance

Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties (bron: Wikipedia).

Vivare wil zich als maatschappelijke onderneming open en transparant verantwoorden naar haar omgeving. Vivare wil daarbij beoordeeld worden op het realiseren van haar doelstellingen en de dialoog aangaan met betrokken stakeholders over haar beleid. Hiermee sluit Vivare aan de Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode.

Nieuws
Start bouw 52 sociale huurwoningen in Sc...
Lees verder >

In gesprek over duurzame woningen
Lees verder >

Opinie: zorg over afname leefbaarheid en...
Lees verder >

Opname Binnenzijde Woningen
Lees verder >