Zoek

Beloning Directeur bestuurder en RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vivare stelt de arbeidsvoorwaarden van de Directeur Bestuurder vast.

Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de Directeur Bestuurder volgt de RvC van Vivare:

  • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
  • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;

Lees hier meer over het beloningsbeleid van Vivare.

 

Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >