Zoek

Beloning Directeur bestuurder en RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vivare stelt de arbeidsvoorwaarden van de Directeur Bestuurder vast.

Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de Directeur Bestuurder volgt de RvC van Vivare:

  • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
  • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting;

Lees hier meer over het beloningsbeleid van Vivare.

 

Nieuws
Start bouw 52 sociale huurwoningen in Sc...
Lees verder >

In gesprek over duurzame woningen
Lees verder >

Opinie: zorg over afname leefbaarheid en...
Lees verder >

Opname Binnenzijde Woningen
Lees verder >