Zoek

Factuurvoorwaarden 2014

Algemene Factuurvoorwaarden Vivare

Versie: Juni 2014                    Printversie: Factuurvoorwaarden

Wilt u voor een vlotte administratieve verwerking en dus tijdige betaling van facturen zorgen voor de volgende gegevens:

Centraal factuuradres
Digitaal (pdf formaat):

factuur@vivare.nl

Overig:
Stichting Vivare
T.a.v. Afd. Financiën/naam contactpersoon
Postbus 5265
6802 EG  ARNHEM

Als kenmerk/referentie

Indien bekend:

 • Bestelnummer (beginnend met 45XXX XXXXX) inclusief positienummer (bijv. 0010).
 • Operatienummer en bijbehorend adres van de Vivare woning (het operatienummer staat bij de omschrijving van de werkzaamheden).

Anders:

 • budgetnummer, projectnummer met benaming van het project of intern ordernummer en;
 • contactpersoon

Overige (wettelijke) eisen

 • Een uniek factuurnummer.
 • Factuurdatum.
 • Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens) en contactgegevens.
 • KVK-nummer.
 • Bankrekeningnummer, tenaamstelling van rekeningnummer, BIC-/ SWIFT-code en het IBAN-nummer.
 • Totaal bedrag van de factuur exclusief btw.
 • Verlegt u btw naar Vivare? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd' (dus geen 0% btw). Daarbij is het van belang dat duidelijk is welke prestatie hoog belast is en welke laag.

Indien van toepassing:

 • Het btw-nummer.
 • Het btw-nummer van Vivare (NL 0029.88.008.B.01).
 • Ingeval er sprake is van 0%-tarief dan een vermelding van toepasselijkheid van deze regeling.
 • Het toegepaste btw-tarief.
 • Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen, verleende diensten of werken.
 • Als bijlage: het mandagen register, pakbon, werkbon of het formulier van de opdrachtverstrekking van Vivare vastgoed beheer.
 • Indien een gedeelte van het factuurbedrag naar een G-rekening gestort moet worden, dan dit bedrag op de factuur vermelden.

Wanneer moet ik de factuur indienen?

Voor de vijftiende dag na de maand waarin de levering of dienst is verricht (artikel 35 van de wet omzetbelasting).

Nieuws
Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >