Zoek

Raad van Commissarissen

Raad van commissarissen (rvc) van Vivare

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van Vivare. Het toezicht is gericht op het vervullen van de maatschappelijke taak van Vivare (de statutaire doelstellingen) binnen structureel houdbare financiële randvoorwaarden. De leden van de rvc zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besluiten die de meerderheid van de raad neemt. De rvc van Vivare onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties en de integriteitscode van Vivare. Voor haar functioneren heeft de raad het rvc reglement opgesteld. Het jaarverslag van de rvc maakt onderdeel uit van het totale jaarverslag van Vivare.

De raad van commissarissen bestaat sinds 1 juli 2016 uit de volgende vijf leden:

De heer Mr. W.D. (Willem) van Leeuwen – voorzitter

De heer drs. R. (Rudolf) Bosveld – lid, benoemd op voordracht huurdersverenigingen

Mevrouw mr. A. (Anneke) Bouwmeester – lid, benoemd op voordracht huurdersverenigingen

De heer J. (Jamal) Elghoul - lid

De heer H.J.W. (Heine) van Nieuwenhuijze – lid

Rooster van aftreden

 

Naam Functie Leeftijd Benoemd en Herbenoemd Aftredend Hernoembaar?
Dhr. mr. W.D. van Leeuwen Voorzitter 62 1 jan.2011
1 jan.2015
1 jan.2019 Nee
Dhr. drs. R. Bosveld Lid 57 1 jan.2011
1 jan.2015
1 jan.2019 Nee
Mw. mr. A. Bouwmeester Lid 50 30 juni 2016 30 juni 2020 Ja
Dhr. J. Elghoul Lid 40 1 jan.2012
1 jan.2016
1 jan.2020 Nee
Dhr. H.J.W. van Nieuwenhuijze Lid 53 18 dec.2013 18 dec.2017 Ja
Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >