Zoek

Visitatie

Vivare is oké!
Doet Vivare de juiste dingen op de juiste manier? Die vragen mogen we met een luid ‘Ja’ beantwoorden. Een onafhankelijk onderzoek door het bureau Ecorys heeft namelijk laten zien dat we waarmaken wat we beloven. We zijn betrokken en actief in buurt en wijk, hebben oog voor mensen die om iets extra’s vragen. Maar we letten ook heel goed op de centen, zorgen ervoor dat iedere geïnvesteerde euro echt iets oplevert en werken samen met gemeente en andere partijen. Al met al presteert Vivare boven de norm.
Het is overigens niet de eerste keer dat we mooie rapportcijfers kunnen laten zien. Ook in 2008 kwamen we goed uit de bus. We zijn dan ook trots op het resultaat. Voor u als huurders betekent het dat uw woningcorporatie goed bezig is.

Actief blijven
Overigens zijn al deze mooie cijfers voor ons geen reden om rustig achter over te gaan zitten. Dat kan ook niet, want de economische crises waarin Nederland zit heeft gevolgen voor onze huurders, de bouwsector en Vivare. Bovendien neemt de politieke druk op de woningcorporaties alleen maar toe en dwingt ons om actief te blijven. Een hele uitdaging, maar we gaan er alles aan doen om ook bij het volgende onderzoek goede cijfers te laten zien! U leest hieronder het rapport.

Maatschappelijke visitatie Vivare 2013

Aanleiding visitatie
Waarom heeft Vivare zich laten beoordelen? Omdat we wilden en moesten. Elke corporatie die de Aedescode onderschrijft moet zich een keer in de vier jaar laten visiteren. Maar Vivare wilde zich ook laten beoordelen. Vivare wilde namelijk vaststellen of haar activiteiten als maatschappelijk ondernemer meerwaarde opleveren voor de samenleving. En dat is precies wat deze visitatie doet: de maatschappelijke prestaties van Vivare kritisch, strak gestructureerd en onafhankelijk beoordelen. In opdracht van ons heeft bureau Ecorys Vivare gevisiteerd. Ecorys heeft hiervoor onder andere maatschappelijke partners, zoals lokale huurdersverenigingen, gemeenten, collega-woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen bevraagd en vele documenten bestudeerd.

Nieuws
Wat gebeurt er met de huurinkomsten?
Lees verder >

Website Entree: vraag eerst uw gebruiker...
Lees verder >

22 nieuwbouw eengezinswoningen Beekenoor...
Lees verder >