Zoek
Print deze vacature Mail-a-friend

Teamlid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Vivare is op zoek naar een nieuw teamlid m/v (vanaf 2019 tevens huurderscommissaris).

Ben jij door je authentieke persoonlijkheid, achtergrond, ervaring en jouw verfrissende blik degene die diversiteit toevoegt aan het huidige team? Ligt je hart bij de volkshuisvesting, heb je binding met de regionale en maatschappelijke omgeving van Vivare en ben je bereid actief contact te onderhouden met onze huurdersorganisaties? Heb je een financiële achtergrond en ben je in staat om vanuit een strategisch partnership de rol van toezichthouder in te vullen? Bekijk dan hieronder het volledige profiel en reageer voor 30 september aanstaande via The Executive Network (margreetluikinga@executivenetwork.nl). 

Wat ga je doen?

De raad van commissarissen van Vivare werkt vanuit een gezamenlijke teamverantwoordelijkheid en heeft een goede samenwerkingsrelatie met de directeur bestuurder hoog in het vaandel staan. Vivare is een financieel gezonde organisatie die goed in staat is haar doelen voor dienstverlening en een betaalbare, beschikbare en duurzame woningvoorraad in leefbare wijken te realiseren. In onze rol als raad maken wij een ontwikkeling door van vooral resultaatgericht toezichthouden op strategische KPI’s en financiële parameters en kaders naar meer toezicht vanuit de maatschappelijke waarden die Vivare vertegenwoordigt. Vanuit dit gedeelde waardenpatroon, en een gedeelde strategische visie voor de organisatie, wordt het gesprek met de directeur bestuurder gevoerd. Bij strategische keuzes is de raad in haar rol nadrukkelijk sparringpartner en neemt expliciet mede verantwoordelijkheid. Om dat verder handen en voeten te geven, ontwikkelen wij in de komende periode onder meer een nieuwe visie op toezicht voor de raad.

Begin 2019 vertrekken twee van de huidige vijf leden van de raad omdat de maximale zittingstermijn dan is verstreken. We starten alvast met de werving van één nieuw lid. We breiden de raad daarvoor nu uit met een zesde lid dat samen met de andere leden de verdere ontwikkeling van ons team mee kan vormgeven en doorleven. Zo blijven wij bij het vertrek van de leden in 2019 dat ervaren, goed ingespeelde team dat we graag willen zijn. Vanaf dat moment bestaat de raad weer uit vijf leden (inclusief het nu te werven lid).

Het nu te werven lid treedt vanaf 1 januari 2019 ook op als huurderscommissaris. Een vertegenwoordiging van onze huurders wordt ook betrokken bij de wervingsprocedure.

Wie zoeken wij?

In aanvulling op het algemene RvC-profiel (lees daarvoor de bijlage in deze link) zijn wij voor deze vacature specifiek op zoek naar iemand die:

 • Een authentieke persoonlijkheid is! Iemand die vooral de schijnwerper op de organisatie zet en niet op zichzelf.
 • Gericht is op samenwerking, het gesprek stevig aangaat en tegelijk comfort en veiligheid biedt aan directie en medewerkers.
 • Een financiële achtergrond heeft en in staat is- en/of bereid is (te leren) om de financiële huishouding van een corporatie en het functioneren van het bedrijfsmodel te doorgronden.
 • In staat is om vanuit een strategisch partnerschip de rol van toezichthouder invulling te geven.
 • Affiniteit met huurders heeft en met de organisaties die deze vertegenwoordigen.
 • Een analyserend vermogen heeft, de concrete resultaten van de corporatie kan beschouwen en daarbij vooral nieuwsgierig is naar de toekomst.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk en daarin actief de ontwikkelingen volgt.
 • Ruime en aantoonbare professionele en maatschappelijke ervaring heeft, met wortels in- en/of hart voor de wijken van de volkshuisvesting.
 • Weet wat er speelt op de (aanpalende) beleidsterreinen van een woningcorporatie en wat daarin de trends en ontwikkelingen zijn.
 • Enige ervaring heeft als toezichthouder (een pré maar geen vereiste).
 • Kennis van de corporatiesector heeft (een pré maar geen vereiste).

Algemeen

Vivare wil een afspiegeling van de samenleving zijn en streeft dan ook naar een diverse samenstelling van het personeel. Gezien de huidige samenstelling van de RvC roepen wij vrouwen met wortels in een buitenlandse cultuur met name op om te solliciteren. De voorkeur van de huurdersorganisaties van Vivare gaat uit naar iemand die woonachtig is in het werkgebied van Vivare.

Voor deze strategische functie beschik je verder over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke en praktijkervaring of heb je ervaring in een richtinggevende, bepalende functie. Je bent je bewust van het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen corporaties functioneren. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler. Daarbij ben je in staat om rolvast toezicht te houden en verbindingen te leggen.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je het huidige team versterken? Dan nodigen wij je uit om tot uiterlijk 30 september 2017 te reageren. Voor de invulling van deze vacature laten wij ons ondersteunen door The Executive Network. Je reactie kun je sturen aan: margreetluikinga@executivenetwork.nl

Vivare

Stichting Vivare is een ondernemende woningcorporatie met hart voor haar omgeving. De portefeuille van Vivare bestaat uit ruim 24.000 verhuureenheden, waarvan ruim 23.000 woningen. Vivare is actief in zes gemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort.

Vivare staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Met een solide en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de wijken en staan we dichtbij de mensen. Bij Vivare bieden wij 55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis, nu en in de toekomst. Oplossingsgerichte medewerkers maken ons bestaansrecht waar. Met hart voor onze regio dragen wij bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat is waar wij voor staan, in goede samenwerking met partners en met een dienstverlening van deze tijd.

Onder het motto “Aanpakken en Waarmaken” kiest Vivare voor de klant als leidend principe. Voor de organisatie staan een klantwaardering van een 7 tegen minimale kosten en financieel stabiele randvoorwaarden centraal.

Vivare kent een eenhoofdig bestuur; de directeur bestuurder. Samen met vier directeuren vormt de directeur bestuurder het directieteam. Deze directeuren geven leiding aan de directies Klant, Portfolio en Organisatie, Vastgoedregie en Financiën. Iedere directeur heeft een eigen expertise en verantwoordelijkheid. Het directieteam heeft gezamenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid om de strategische doelen van Vivare te realiseren.

Op het beleid van het bestuur (directeur bestuurder) en de algemene gang van zaken van Vivare wordt toezicht gehouden door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het algemene beleid in relatie tot de statutaire doelstelling, om daarmee zowel de financiële continuïteit als de sociale doelstellingen van de corporatie te bewaken. De Raad van Commissarissen staat daarnaast de directeur bestuurder met advies terzijde. 

Nieuws
Start bouw 52 sociale huurwoningen in Sc...
Lees verder >

In gesprek over duurzame woningen
Lees verder >

Opinie: zorg over afname leefbaarheid en...
Lees verder >

Opname Binnenzijde Woningen
Lees verder >