Vorige
record_voice_over

Hoe zorgt Vivare voor mijn persoonsgegevens?

We zorgen voor goede beveiliging en daar is toezicht op

We besteden veel zorg aan de beveiliging van onze systemen en alle persoonsgegevens. Voor woningcorporaties geldt geen wettelijke verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Vivare heeft een ‘Privacy en Security Office’ en werkt samen met een gespecialiseerde externe organisatie voor informatiebeveiliging. Hiermee is deze functie binnen Vivare voldoende geborgd. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen zij én wij direct in actie. Een datalek lossen we op en registreren we. We melden dat ook aan de toezichthouder en aan u, als het nodig is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) naleven.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast hebben we de processen binnen onze organisatie beschreven in ons Privacy Beleid. Alleen geautoriseerd medewerkers mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Gerelateerde artikelen