Vorige
record_voice_over

Waarvoor gebruikt Vivare mijn persoonsgegevens?

We kunnen alleen iets voor u betekenen als we u kennen. En we mogen alleen aan u verhuren als we een aantal persoonsgegevens van u ontvangen, controleren en bewaren. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Alleen als we uw persoonsgegevens hebben, kunnen we iets voor u doen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om in onze dienstverlening rekening te houden met uw persoonlijke situatie.

Overeenkomsten uitvoeren

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen. 
 • Onderzoeken of u volgens de landelijke regels in aanmerking komt voor het huren van een sociale huurwoning of een vrije sector woning.
 • Een aantal dingen voor u regelen. Zoals bijvoorbeeld het afgeven van een verhuurdersverklaring, een huurovereenkomst aanpassen,  reparatieverzoeken uitvoeren of een woningruil in gang zetten.
 • Uw automatische huurafschrijving regelen of uw bankrekening nummer wijzigen.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Risico’s verkleinen

We zijn verantwoordelijk voor het passend toewijzen van huurwoningen en medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u en onze andere huurders. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. We onderzoeken vooraf goed wie u bent, zodat we u zo goed en persoonlijk mogelijk kunnen helpen. Dat merkt u bijvoorbeeld:

 • Dat we u vragen om uw inkomensgegevens en huishoudgrootte. Daarmee beoordelen we of de woning en de huurprijs aansluiten bij uw persoonlijke situatie.
 • Dat we onze huurders die al eerder een huurwoning hebben gehad vragen om een verhuurdersverklaring. Dat is een soort ‘bewijs van goed gedrag’ als huurder.
 • Dat we u kunnen adviseren als het even tegenzit. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over overlast of wanneer u uw huur een maand niet netjes op tijd kunt betalen.
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Vermoeden we wietteelt of een andere ongeoorloofde situatie? Dan kunnen we actie ondernemen. Omdat we veiligheid belangrijk vinden en schade willen voorkomen. In dat geval kunnen we uw gegevens ook gebruiken als we bijvoorbeeld aangifte doen.
 • We zorgen voor goede beveiliging van onze website en onze computersystemen. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden en het registreren van IP adressen. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. 
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 • Zorgen dat we een gezond bedrijf blijven (risicomanagement).

Ons houden aan de wet

Ook voor woningcorporaties gelden allerlei landelijke en wettelijke regels. Daar houden we ons natuurlijk aan. Wilt u bij ons een woning huren? Dan doen we bijvoorbeeld het volgende:

 • We vragen u om u te identificeren (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs. 
 • We houden rekening met veranderingen in uw situatie (zorgplicht).  
 • We geven persoonsgegevens aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij woningcorporaties mogen opvragen. Denk aan de Belastingdienst of het UWV.
 • We vragen persoonsgegevens op bij organisaties die van de wet sommige gegevens aan woningcorporaties mogen doorgeven.

Verbeteren en innoveren

We gebruiken persoonsgegevens ook om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Want daarmee helpen we u als huurder. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van klachten oplossen, informatie en formulieren op www.vivare.nl verbeteren en huurprocessen versnellen. 
 • Meten hoe huurders onze diensten gebruiken, wat de resultaten zijn en hoe we als het nodig is dingen kunnen verbeteren.   
 • Nieuwe diensten ontwikkelen die het u en ons makkelijker maken om zaken te regelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld plannen maken wanneer en welke nieuwe woningen we gaan bouwen en welke woningen we gaan renoveren.
 • Samen met andere bedrijven (onze ketenpartners)  reparaties sneller, goedkoper en beter uitvoeren.
 • De beveiliging verbeteren. 

Bij het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens samenvoegen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken. We maken van huurders met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen door bijvoorbeeld:

 • Te kijken naar welke woningen en diensten het beste bij een bepaalde groep huurders past. Kleine huishoudens hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan een gezin met kinderen.
 • Ons aanbod van huurwoningen zo goed mogelijk af te stemmen - ook voor de toekomst - op de mogelijkheden en wensen van verschillende huurdersgroepen.

Gerelateerde artikelen