Zonnepanelen
Vorige
record_voice_over

Zonnepanelenproject

Zonnepanelenproject

Ecorus gaat voor Vivare 2000 woningen van zonnepanelen voorzien in 2021 en 2022. Dit is een eenmalig project waarbij huurders een vrijblijvend aanbod ontvangen voor zonnepanelen.

Ecorus plaatst de zonnepanelen voor Vivare
Vivare werkt samen met Ecorus om de zonnepanelen bij u te plaatsen. Ecorus heeft jarenlange ervaring in het plaatsen en beheren van zonnepanelen op huurwoningen. Vivare heeft complexen geselecteerd die in aanmerking komen voor zonnepanelen.

Zonnepanelen en besparing
Vivare heeft gekozen voor een basisinstallatie van acht zonnepanelen. Ecorus maakt een berekening of dit ook op uw dak past. U ontvangt apart bericht als er op uw dak minder zonnepanelen passen. Met deze zonnepanelen gaat u zelf een hoeveelheid energie opwekken. Die energie bespaart u direct op uw rekening. Wel betaalt u per maand servicekosten voor elk zonnepaneel. Maar u zult altijd voordeliger uit zijn, dat garanderen wij.

Hoe kan ik Ecorus bereiken?

Voor al uw vragen over zonnepanelen kunt u bellen met Ecorus, telefoonnummer 085-130 36 23. Mailen kan ook, gebruikt u hiervoor mailadres: vivare@ecorus.com.

Veelgestelde vragen zonnepanelen

De zonnepanelen zijn op mijn woning aangebracht. We hebben nog geen aanpassing van de servicekosten ontvangen. Gaat dit met terugwerkende kracht verrekend worden?
Bij Vivare is de administratieve inrichting voor het in rekening brengen van de servicekosten nog niet klaar. De niet in rekening gebrachte servicekosten van de afgelopen maanden worden niet bij u in rekening gebracht. Zodra de administratieve inrichting is voltooid zullen de servicekosten in rekening gebracht worden. U krijgt hierover dan bericht.

Waarom ontvang ik een aankondigingsbrief?

Uw woning is geselecteerd om deel te mogen nemen aan het zonnepanelenproject. Uw woning is geselecteerd op type, oriëntatie van het dak, formaat van het dak, belemmeringen (bomen/gebouwen) en onderhoudscyclus. Na de aankondigingsbrief volgt er een aanbod van Ecorus.

Ik heb nog geen aankondigingsbrief ontvangen!
Niet alle woningen zijn geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Dit kan doordat er te weinig zon op uw dak komt, of omdat het dak te klein is. Het kan ook zo zijn dat we in uw gemeente nog niet zo ver zijn. Vivare streeft ernaar om het zonnepanelen project uiterlijk begin 2023 af te ronden.

Dit is de globale planning:
Gemeente Duiven/Westervoort/Overbetuwe: Hier is al een deel van het project gestart. In het 1e kwartaal van 2022 gaan we hier afronden.

Gemeente Rheden/Renkum: 1e + 2e kwartaal 2022.

Gemeente Arnhem 3e + 4e kwartaal 2022.

Waarom 8 panelen?
8 panelen is de vastgestelde standaard voor het aanbod van de zonnepanelen. Aan de keuze van 8 panelen gaan allerlei overwegingen vooraf.

Kan ik een ander aantal panelen kiezen?
Nee, de standaard is 8 panelen. Er kunnen alleen uitzonderingen gemaakt worden voor situaties waar er minder panelen op het dak passen. Dit mogen minimaal 6 panelen zijn. Dit kan zijn omdat het dak te klein is. Of omdat er minder ruimte op het dak is, bijvoorbeeld door dakramen of schoorstenen. De zonnepanelen moeten minimaal een netto-opbrengst van EUR 150,- per jaar kunnen realiseren. Het is niet mogelijk om meer dan 8 panelen te krijgen, ook al zou dit wel passen.

Kan ik mij ook aanmelden als ik geen aankondigingsbrief heb ontvangen?
Nee dat kan niet. Vivare heeft complexen geselecteerd die gebruik kunnen maken van deze aanbieding. Woningen die daarbuiten vallen kunnen niet meedoen. Aan de keuze van welke complexen geschikt zijn gaan allerlei overwegingen vooraf. Hierbij kijken we naar ons hele bezit.

Mag ik ook weigeren?
Ja dat mag, het is een vrijblijvend aanbod.

Is de aankondiging definitief?
Nee, de aanbieding is niet definitief. Uw woning is geselecteerd op de bij Vivare bekende kenmerken. Als u akkoord gaat met het plaatsen van zonnepanelen start Ecorus met een inspectie van uw woning en de locatie. Ecorus beoordeelt of uw dak en de locatie werkelijk geschikt zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van asbest, of is de technische staat van het dak onvoldoende? Dan worden er geen zonnepanelen geplaatst. Deze zaken nemen we op in een toekomstig onderhoudsproject (er volgt geen 2e aanbod voor zonnepanelen).

Ik heb mij opgegeven maar ik heb spijt, ik wil mijn akkoordverklaring annuleren
Ja dat mag, als consument heeft u 14 dagen bedenktijd. U kunt dit schriftelijk doen of per mail, op dezelfde wijze als het indienen van uw akkoordverklaring.

Schriftelijk stuurt u uw annulering naar:
Ecorus Home
Antwoordnummer 1222
1110 WB Diemen

Per mail stuurt u uw annulering naar: vivare@ecorus.com.

Ik heb mij NIET opgegeven maar ik heb spijt, kan ik alsnog deelnemen?
Als de werkzaamheden in de wijk afgerond zijn kunt u niet meer instappen. U kunt bij Ecorus vragen of er nog iets mogelijk is.

Ik heb storing, waar meld ik dit?
Storingen meldt u altijd rechtstreeks bij Ecorus. Dit kan via vivare@ecorus.com. Dit is de snelste route. Meldt u de storing bij Vivare? Dan zet Vivare deze storing ook door naar Ecorus. Dat duurt dus langer. Storingen kunnen ook op afstand uitgelezen worden door Ecorus. Als er panelen uitvallen zien zij dat snel.

Hoelang is er garantie?
Er wordt een garantie op de installatie afgegeven van 10 jaar. Voor u als huurder is dit niet relevant. De huurder krijgt een opwekgarantie. Een gegarandeerd voordeel wat door Ecorus wordt gecompenseerd als dit niet wordt behaald.

Hebben de kosten voor de zonnepanelen invloed op mijn huurtoeslag?
De kosten voor de zonnepanelen worden opgenomen als extra servicekosten. Daardoor heeft dit geen invloed op uw huurtoeslag. Servicekosten vallen niet onder de rekenhuur waarover u huurtoeslag aanvraagt.

Ik wil over op elektrisch koken, kan dat?
Vivare biedt dit niet aan. U kunt hiervoor zelf een installateur inschakelen. U moet hiervoor wel een aanvraag eigenwijs verbouwen indienen.

Hoe lang blijf ik betalen voor de zonnepanelen?
De bijdrage voor de zonnepanelen bestaat uit 2 delen. Een deel is voor de zonnepanelen zelf. Het andere deel is voor het abonnement om de opwek te registreren en de monitoring ten behoeve van het oplossen van storingen. Het deel voor de panelen komt over 20 jaar te vervallen als de panelen niet worden vernieuwd. Het abonnement om de opwek te registreren en te verrekenen zal daarna nog wel afgerekend worden om nog gebruik te kunnen blijven maken voor de zonnepanelen. Dit deel betreft ongeveer EUR 50,- per jaar voor de hele installatie (4,17 per maand).

Heeft Ecorus inzage in mijn energieverbruik?
Nee, uw energieverbruik is niet zichtbaar voor Ecorus. Wel kan Ecorus zien wat opbrengst is van de zonnepanelen. Als er panelen uitvallen zien zij dat snel.

Ik wil liever zelf zonnepanelen huren/leasen/aanschaffen bij een andere firma, kan dat?
Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor moet u een Vivare - Contactformulier: Aanvraag EigenWijs Verbouwen® indienen.

Het dak van mijn woning bevat asbest. Kunnen er dan wel zonnepanelen worden geplaatst?
Nee, dit is niet mogelijk. Ook niet buiten om. Bij woningen waar twijfel is over de aanwezigheid van asbest wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Deze woningen worden aangemeld voor onderzoek. Op dit moment zijn er helaas erg lange wachttijden voor onderzoek wegens onderbezetting.

Moet ik mijn zonnepanelen aanmelden bij mijn energieleverancier?
Er zijn 2 partijen: energieleverancier en netbeheerder. Als huurder kunt u contact opnemen met uw energieleverancier om uw maandbedrag aan te laten passen. Dit is niet verplicht. Ecorus meldt de zonnestroominstallatie aan bij de netbeheerder. De netbeheerder neemt contact met u op als uw stroommeter niet geschikt is voor zonnestroom. Wanneer dit het geval is wordt de stroommeter vervangen.

Wie zorgt voor schoonmaak en onderhoud?
De zonnepanelen zijn voorzien van een speciale coating. Dit zorgt ervoor dat de panelen worden schoongespoeld door regen. Alleen bij hoge uitzondering zal extra schoonmaak noodzakelijk zijn. Dit regelt Ecorus via Vivare.

Moet ik de zonnepanelen verzekeren?
De panelen vallen onder de opstal en zijn in eigendom van Vivare. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten. De zonnepanelen voldoen aan alle eisen die door de verzekering gesteld zijn.

Met ingang van welke datum moet ik gaan betalen?
Doorgaans duurt het een maand voordat de gegevens zijn verwerkt in de administratie. Bij de eerste woningen die wij hebben voorzien van zonnepanelen duurt het iets langer.

Ontvang ik eerst een brief met de kosten aankondiging en ingangsdatum?
Nee, u heeft getekend voor een akkoordverklaring waar het bedrag en datum al op staan vermeld.

Wat zijn de voorwaarden ten aanzien van de woning om in aanmerking te komen voor zonnepanelen?
De woningen worden door onze asset-managers geselecteerd. Hierbij houden ze rekening met de plannen voor de komende 10 jaar. We willen bijvoorbeeld geen zonnepanelen plaatsen op complexen waar we binnen 10 jaar werkzaamheden aan de daken willen uitvoeren. Ook bij groot onderhoud binnen deze periode komt het complex niet in aanmerking voor zonnepanelen. Daarnaast wordt er gekeken naar type woning (eengezinswoning, geen gestapelde bouw) en energielabel.

In het contract zonnepanelen staat in artikel 2.2. dat Vivare zich het recht voorbehoudt het contract op te zeggen. Waarom heeft Vivare deze zin in het contract opgenomen?
Zonnepanelen liggen voor een zeer lange tijd op de daken. In die tijd zou er van alles kunnen veranderen op het gebied van wetgeving, techniek en energiemarkt. Het is niet ondenkbaar dat de techniek en contractvorm van vandaag, over 20 jaar achterhaald is. Om die reden staat dit in de overeenkomst. Daarnaast komen wij in de praktijk woningen tegen waar het onmogelijk blijkt om zonnepanelen op te leggen door bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest of een dak wat te klein blijkt. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst ontbonden nog voordat de panelen worden gelegd.

Artikel 4.8: Vivare garandeert dat u als huurder altijd minstens €1,- per jaar móet besparen. Mocht de besparing door de zonnepanelen op de energierekening lager uitvallen dan de bijdrage voor de zonnepanelen dan zal Vivare u hier in compenseren. U dient hiervoor een afrekening van uw energiemaatschappij te overleggen. Het verschil tussen kosten en opbrengsten wordt aan u uitbetaald.
Het doel van dit artikel is het voorkomen van eventueel toekomstig financieel nadeel van huurders. Echter als op voorhand al duidelijk is dat uw verbruik zodanig is dat u op dit moment geen financieel voordeel zou genieten van de zonnepanelen, dan adviseert Ecorus geen zonnepanelen aan te brengen. Dit is een advies dat Vivare overneemt. Zonnepanelen zijn voor u dan helaas niet mogelijk. De redenering hierachter is dat niet alle huurders van Vivare zonnepanelen aangeboden krijgen (omdat er beperkt budget is), en ervoor gekozen wordt zonnepanelen aan te brengen waar dit de huurder ook daadwerkelijk financieel helpt. Daarnaast is het vanuit duurzaamheidsperspectief ook beter als zoveel mogelijk van de zonnestroom direct wordt verbruikt, waarbij het helpt als de panelen evenveel of minder opwekken dan het elektra verbruik van het huishouden.

Handige links

Zomervakantie - onze aannemers blijven bereikbaar

Tijdens de zomervakantie blijven onze aannemers voor u bereikbaar.
Er is wel minder personeel beschikbaar. Daarom kan het wat langer duren voordat de aannemer u telefonisch te woord kan staan.
Dit geldt voor de periode 25 juli t/m 26 augustus.

close

Dienstverlening aangepast

Onze dienstverlening is aangepast. Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9.30 en 15.00 uur. De wachttijd voor reparaties en inspecties is 2 weken. 

close