Vorige
record_voice_over

Hoe vraag ik woningruil aan en welke gegevens zijn nodig?

De woningruil vraagt u aan via het onderstaande formulier.

U voegt daar de volgende gegevens aan toe:

  • uw legitimatie: kopie(en) van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning;
  • een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw kinderen/medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond. Woont u in Arnhem? Dan regelt Vivare het BRP voor u.
  • uw verzamelinkomen: een overzicht van alle inkomens van u, uw partner en uw meerderjarige medebewoners (geen kinderen). Vivare accepteert alleen een Verklaring geregistreerd inkomen V-E, V-F, D-G, D-H, D-I, D-K 2015 of 2016 van de Belastingdienst voor een inkomensregistratie. Krijgt u een Verklaring geregistreerd inkomen met kenmerk OB-C of ONB-C? Dan voegt u recente loonstroken en jaaropgaven toe.
  • een verhuurdersverklaring: een ingevulde verhuurdersverklaring van uw verhuurder(s) over de afgelopen 5 jaar van u en uw partner;
  • is er sprake van bewindvoering? Dan moet de bewindvoerder schriftelijk toestemming geven voor de ruil
  • ontvangt u begeleiding van een zorginstelling? Dan ontvangen wij graag een kopie van de zorg overeenkomst met de zorginstelling (Begeleidingsovereenkomst).

Contactformulier: Aanvraag woningruil

Voordat u de aanvraag indient: is de huur van de woning ook 'passend'?

U staat op het punt om woningruil aan te vragen. Zoals u weet, is het handig om na te gaan of de woning passend is. Dat betekent dat de huishoudgrootte en het verzamelinkomen moeten passen bij de vastgestelde huurprijs van de nieuwe woning. Anders kost het u een hoop werk voor niks. Om hier antwoord op te krijgen, kunt u onderstaand formulier invullen.

Contactformulier: Aanvraag streefhuur/passend voor woningruil

Gerelateerde artikelen