homepage foto
Vorige
record_voice_over

Wat betekent medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. Dat betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur. Daarnaast mag u in de woning blijven wonen als de huurder overlijdt of vertrekt.