homepage foto
Vorige
record_voice_over

Wat is de jaarlijkse huurverhoging in 2018?

Uw jaarlijkse huurverhoging in 2018 is afhankelijk van het huishoudinkomen. Gezinnen met een huishoudinkomen onder € 41.056,00, een huishouden van 4 of meer personen of AOW-gerechtigden krijgen een verhoging van maximaal 1,7%. Een gezin met een inkomen boven € 41.056,00 krijgt een maximale verhoging van 4,1%. De percentages zijn in goed overleg met de huurdersverenigingen tot stand gekomen en liggen ruim onder de wettelijke maxima.

Hoe komt Vivare aan mijn inkomensgegevens?

Wanneer Vivare de huur inkomensafhankelijk verhoogt, hebben we een huishoudverklaring nodig. Deze vragen we op bij de Belastingdienst. De verklaring geeft geen persoonlijke inkomensgegevens. We ontvangen alleen een huishoudverklaring wanneer uw huishoudinkomen boven de grens van € 41.056,00 ligt.

Uit welk jaar komen de inkomensgegevens?

De Belastingdienst hanteert de gegevens uit 2016. Deze inkomensgegevens zijn namelijk definitief.

Tellen mijn inwonende kinderen mee in het huishoudinkomen?

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2016 tot € 19.758,00 niet mee.

Mijn huishoudinkomen en/of gezinssamenstelling is gewijzigd

Wanneer u aan kunt tonen dat uw inkomen en/of gezinssamenstelling op dit moment anders is dan in 2016 én u komt onder de inkomensgrens van €41.056,00, dan kan het zijn dat het huurverhogingspercentage wordt aangepast. Wanneer uw inkomen zowel in 2016, als op dit moment onder de € 41.056,00 ligt, verandert het voorgestelde huurverhogingspercentage niet.

Gerelateerde artikelen