Achterkant auto
Vorige
record_voice_over

Kan ik in 2021 huurverlaging krijgen?

Betaalt u te veel huur voor uw inkomen? En woont u in een sociale huurwoning? Dan krijgt u in 2021 misschien een huurverlaging. De regering heeft daarover een wet aangenomen. Heeft u hier recht op? Dan heeft u voor 5 maart 2021 een brief van ons gehad hierover. U hoeft in dit geval zelf niets te doen om huurverlaging te krijgen. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan moet u wel zelf in actie komen. In dit bericht leest u hoe dit werkt.

Moet ik zelf iets doen?

U hoeft zelf niets te doen, behalve als uw inkomen is gedaald na 2019:

  • De Belastingdienst geeft bij ons aan welke huurders op basis van hun inkomen in 2019 recht hebben op huurverlaging in 2021. Die mensen hebben van ons voor 5 maart 2021 een brief ontvangen met de nieuwe huur daarin. U hoeft daarvoor niets te doen.
  • Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? En woont u in een sociale huurwoning? Dan heeft u misschien ook recht op huurverlaging. Controleer alstublieft eerst of u er recht op heeft. Kijk hiervoor in de tabel hieronder. Verderop staat hoe u de huurverlaging aanvraagt bij ons.

  • Bekijk de tabel als pdf bestand

Tabel huurverlaging
zoom_out_map

Recht op huurverlaging? Dat hangt af van uw inkomen

Deze huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen. Of wij uw huur gaan verlagen, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Daarvoor gebruiken we uw huishoudinkomen uit 2019, zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst laat ons weten of u boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat u precies verdient. Een uitgebreide toelichting vindt u bij de overheid.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald, wat kan ik doen?

Is uw inkomen gedaald na 2019? En woont u in een sociale huurwoning? U heeft dan misschien ook recht op huurverlaging. Kijk in de tabel hierboven welke situatie voor u geldt. Denkt u dat u er recht op heeft? Vraag de huurverlaging dan zelf bij ons aan. U kunt ons mailen via klant@vivare.nl. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. Aanvragen kan tot het einde van het jaar 2021. Let op: de huurverlaging gaat in maximaal twee maanden nadat wij een voorstel voor de nieuwe huur aan u hebben verzonden.

Welke gegevens lever ik aan?

Het is belangrijk dat u de daling van uw inkomen kunt bewijzen. Wij ontvangen daarom graag bij uw aanvraag voor huurverlaging deze gegevens:

  • Uw inkomsten van de afgelopen 6 maanden van u en uw meerderjarige medebewoners. Dat kan bijvoorbeeld door salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van uw boekhouder mee te sturen. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • Een opsomming van de leden van uw huishouden, met leeftijden erbij. Het gaat om alle mensen die bij u wonen.

Nieuwe huur op basis van uw huishouden

Als u huurverlaging krijgt, wordt de nieuwe huur € 633,25 of € 678,66 euro per maand. Dat hangt af van hoe groot uw huishouden is. Het gaat om uw kale huur, ook wel netto huur genoemd. Dat is de huur zonder bijkomende kosten, zoals servicekosten.

Wanneer gaat mijn huur omlaag?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Huurders die vóór 5 maart 2021 van ons een brief ontvangen waarin staat dat ze recht hebben op huurverlaging: de huurverlaging gaat op 1 april 2021 in. In de brief staat wat uw nieuwe huur wordt.
  2. Huurders waarvan het inkomen na 2019 is gedaald: de datum waarop de huurverlaging ingaat is de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel dat u hebt ontvangen. Voorbeeld: de datum van het voorstel is 18 april, dan wordt de ingangsdatum 1 juni. Vivare volgt de regels van de overheid en daarom kan de huurverlaging niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden. 

Krijg ik nu geen jaarlijkse huurverhoging meer?

Heeft u recht op de eenmalige huurverlaging? Dan krijgt u in 2021 géén huurverhoging vanaf 1 juli. Over de jaarlijkse huurverhoging van 2022 kunnen wij u nog niet informeren. Dit is pas in mei volgend jaar bekend.

Gevolgen voor uw huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Geef daarom uw nieuwe huur en uw inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Vivare geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.