homepage foto
Vorige
record_voice_over

Wat gebeurt er als ik de huur niet op tijd betaal?

Wanneer u de huur niet betaalt volgens de overeengekomen afspraken ontvangt u een betalingsherinnering. Dat is een dringend verzoek om de huur te betalen. Als wij de huur niet binnen 2 weken ontvangen, dan wordt een deurwaarderstraject opgestart. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 

Huurincasso volgens de wet

Het huurincassobeleid van Vivare is conform de wet 'Normering buitengerechtelijke incassokosten'. In die wet is de hoogte van de incassokosten wettelijk vastgelegd. Zo mogen incassokosten pas in rekening worden gebracht na verzending van een schriftelijke herinnering. Na de verzenddatum van deze herinnering heeft een huurder nog 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na deze betaaltermijn worden de incassokosten bij de vordering opgeteld.

Daarnaast kan het niet op tijd betalen van de huur gevolgen hebben voor een eventuele verhuurdersverklaring die u nodig heeft als u gaat verhuizen. Andere verhuurders kunnen u een woning weigeren als er geen positieve verhuurdersverklaring kan worden afgegeven.

Gerelateerde artikelen

Dienstverlening aangepast

Onze dienstverlening is tijdelijk aangepast. Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9.30 en 15.00 uur. De wachttijd voor reguliere reparaties en inspecties is 2 weken. 

close