home
Vorige
record_voice_over

directeur Portfolio en Organisatie

Vivare is een solide en ondernemende woningcorporatie met hart voor haar huurders in de regio Arnhem. Zij biedt 55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis. Nu en in de toekomst.

Het motto van Vivare is ‘aanpakken en waarmaken’. De medewerkers werken aan een leefomgeving waar het prettig wonen is. Zij kiezen voor een aanpak die past bij de situatie, of het nu om de huurder of een groot herstructureringsproject gaat. Vivare werkt vol energie samen met partners die dezelfde drijfveren hebben.

Vivare is op allerlei manieren aanwezig in de wijken en staat dicht bij de mensen. Samen met bewoners en maatschappelijke partners zoekt Vivare naar de best passende oplossing. Vivare ondersteunt, brengt partijen bij elkaar, regelt huisvesting en zet menskracht en middelen in. Zo is Vivare voortdurend bezig met het (samen)leven van mensen in wijken en buurten.

Vivare in enkele kengetallen:

 • 55.000 huurders
 • Bijna 25.000 verhuureenheden, waarvan 23.229 woningen
 • 200 medewerkers
 • Actief in 6 gemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort.


De directie Portfolio & Organisatie

De directie Portfolio & Organisatie bestaat uit de afdelingen: Portfolio & beleid, Human resources & Facilitaire organisatie, Informatisering & Automatisering, Communicatie en Programma & Projectmanagement. De directie bestaat uit ca. 40 medewerkers.

Wat ga je doen?

Als Directeur Portfolio & Organisatie ben je verantwoordelijk voor:

 • de integrale bedrijfsvoering en het aansturen, inrichten en verbinden van de eigen directie.

 • het mede vormgeven aan het totale strategische beleid van Vivare.

 • het ontwikkelen van beleidskaders en randvoorwaarden vanuit een gezamenlijke visie op de strategische doelstellingen en gericht op een duurzaam verdienmodel.

 • het ontwikkelen en realiseren van een toegesneden ondersteuning van de organisatie zodanig dat de medewerkers kunnen excelleren.  


  Je resultaatgebieden zijn:

 1. Verbinden leiderschap en integrale bedrijfsvoering: Een efficiënte en strategisch integrale aansturing, inrichting en verbinding van de eigen directie, zodanig dat overeengekomen korte en lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. De directeur is een inspirerend, integer en vertrouwenwekkende leider en schept de randvoorwaarden zodat de professionals in de directie effectief hun doelstellingen kunnen realiseren.
 2. Implementatiekracht: Het richting geven aan sturende vastgoed- en leefbaarheidsprocessen, zodanig dat integratie van strategische en tactische vastgoed- en leefbaarheidsdoelstellingen in gebieds-, wijk- en complexplannen verwezenlijkt wordt. Daarnaast de randvoorwaarden scheppen, zodat plaats en tijdonafhankelijk werken mogelijk is in combinatie met een efficiënte en effectieve invulling van ondersteunende (personele, facilitaire en informatiserings-) processen. Draagt tevens zorg voor een communicatieve ondersteuning van het bedrijf, zodat de gewenste positionering gerealiseerd kan worden. De directeur Portfolio en Organisatie beschikt over verandermanagementvaardigheden en is in staat in samenspel met de managers de strategische en tactische doelen en organisatorische effecten daarvan te implementeren.
 3. Vakmanschap: Het jaarlijks opstellen van de begroting voor de eigen directie, binnen de afgesproken kaders en invulling geven aan de jaarprioriteiten. Daarnaast uitvoering geven aan het opstellen, realiseren en monitoren van en het adviseren over de portfoliostrategie, het op basis hiervan vormgeven van het portfoliomanagement en het actualiseren van het toetsingskader, huurbeleid, duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit onderhoud alsmede wonen en zorg alsmede het verstrekken van kaderstellende opdrachten voor  investerings- /transitieopdrachten voor vastgoed en leefbaarheid aan de operationele directies Klant en VGR. Tevens verantwoordelijk voor kaders en randvoorwaarden die een optimale inzet en aansturing van middelen binnen het HR, I en A, Communicatie en FO beleid realiseren.
 4. Ondernemerschap en visievorming: Het mede vormgeven aan en dragen van collegiale verantwoordelijkheid voor het totale strategische beleid van Vivare. Het actief bijdragen aan de agendering, formulering, toetsing en uitvoering van strategische uitgangspunten, zodat het beleid dat wordt ontwikkeld past binnen de strategische uitgangspunten en toepasbaar is in de praktijk. Doordachte visievorming voor de eigen directie om daarmee bij te dragen aan de strategische koers van de organisatie.

De Directeur Portfolio & Organisatie rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Wie zoeken wij?

Deze functie vraagt om:

 • Maatschappelijk engagement (in combinatie met een pro-actieve mindset en conceptueel vermogen)

 • Het kunnen verbinden van hart en zakelijkheid

 • Managementvaardigheden op tactisch en strategisch niveau

 • Dienend leiderschap

 • Uitstekende empowerment vaardigheden

 • Natuurlijke samenwerkingsvaardigheden

 • Goed gevoel voor humor en empatisch vermogen

 • Pragmatische instelling

 • Pioniersmentaliteit

 • Creatief denkvermogen

 • Universitair opleidingsniveau.


Wat hebben wij als Vivare te bieden?

 • de ambitie om de beste woningcorporatie te zijn
 • Impact op en bekendheid in de regio
 • aantrekkelijke werkgever
 • hart voor onze doelgroep
 • open cultuur
 • sociaal en mensgericht (o.a. persoonlijke opleidingsbudgetten met een “prestatie”bonus daaraan gekoppeld)
 • nieuwsgierig.


Salarisniveau

Schaal O, conform cao woondiensten.
Inclusief Leaseauto


 

Geïnteresseerd?

Dan kunt u bellen/mailen met: The Leader Inside.

Contactgegevens van The Leader Inside:

Naarderstraat 3

1271 CE HUIZEN

+ 31 (0) 646240408

E-mail

info@leaderinside.com

Website

www.leaderinside.com