Direct online betalen

Voor als u meteen een betaling online wil verrichten - het systeem controleert of er openstaande betalingen zijn.

Nu betalen

Direct een betalingsregeling afspreken

Als u een betalingsachterstand hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden bij ons een betalingsregeling afsluiten. Dit biedt de mogelijkheid om uw betalingsachterstand in een aantal termijnen te betalen.

Nu regeling aanvragen

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Wanneer u de huur niet betaalt volgens de overeengekomen afspraken ontvangt u een betalingsherinnering. Dat is een dringend verzoek om de huur te betalen. Als wij de huur niet binnen 2 weken ontvangen, dan wordt een deurwaarderstraject opgestart. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 

Huurincasso volgens de wet

Het huurincassobeleid van Vivare is conform de wet 'Normering buitengerechtelijke incassokosten'. In die wet is de hoogte van de incassokosten wettelijk vastgelegd. Zo mogen incassokosten pas in rekening worden gebracht na verzending van een schriftelijke herinnering. Na de verzenddatum van deze herinnering heeft een huurder nog 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na deze betaaltermijn worden de incassokosten bij de vordering opgeteld.

Daarnaast kan het niet op tijd betalen van de huur gevolgen hebben voor een eventuele verhuurdersverklaring die u nodig heeft als u gaat verhuizen. Andere verhuurders kunnen u een woning weigeren als er geen positieve verhuurdersverklaring kan worden afgegeven.

Wat is een betalingsregeling?

Moet u nog een bedrag betalen aan Vivare? En lukt dat niet in één keer? Dan kunt u het bedrag misschien in delen betalen. Hier maken we dan afspraken over met u. Dit noemen we een betalingsregeling.

Wilt u een afspraak maken met ons maken om in delen te betalen?
Klik dan hier of neem contact met ons op.

Voorwaarden voor afsluiten betalingsregeling

Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden.

  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u de maandelijkse huur op tijd. Dit betekent dat ook dit bedrag op de 1e van de maand op onze rekening staat.

  • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.

  • U betaalt het termijnbedrag van de betalingsregeling voor de 1e van de maand. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.

Lukt het u niet om de afspraken na te komen? Dan moeten wij een deurwaarder inschakelen. De kosten voor de deurwaarder worden opgeteld bij de huurschuld.

Heeft u een betaling gemist, maar wilt u nu graag meteen de huur betalen? Dat doet u eenvoudig online.

Meer weten?