Bent u het niet eens met de huurverhoging en wilt u bezwaar maken? U kan tot 1 juli 2024 bezwaar maken.

Weet dan wel dat u niet in alle gevallen bezwaar kan maken tegen de huurverhoging.
De huurcommissie zal u niet in het gelijk stellen als:

·       Uw huurverhoging vanaf 1 juli 2024 is minder dan de maximale huurverhoging die door de overheid is bepaald;

·       De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Dit is een andere procedure;

·       U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrijesectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

Klik hier voor het bezwaarschrift van de huurcommissie.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op.