Ik krijg een woning aangeboden. Welke gegevens heeft Vivare van mij nodig?

Wanneer u een woning aangeboden krijgt, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

Gegevens sociale huurwoning

 • Een ingevuld acceptatieformulier. Het acceptatieformulier vindt u bij uw aanbiedingsbrief.

 • Een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw kinderen/medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond. Woont u nu in Arnhem? Dan hoeft u geen historisch uittreksel op te sturen. Het historisch uittreksel is 6 maanden geldig.

 • Een inkomensverklaring 2021 of 2022 van de belastingdienst van u, uw partner en/of uw meerderjarige medebewoners, niet van uw kinderen.

 • Bent u nog geen huurder van Vivare? Stuur ons dan ook een verhuurdersverklaring. Een verhuurdersverklaring is 6 maanden geldig.

 • Heeft u nu een koopwoning? Stuur ons dan een bewijs dat u altijd aan alle hypotheekverplichtingen heeft voldaan. 

 • Staat u onder bewindvoering? Stuur ons dan een brief waarin uw bewindvoerder toestemming geeft om bij ons te huren.

 • Krijgt u begeleiding van een zorginstelling? Stuur ons dan een kopie van uw begeleidingsovereenkomst met die zorginstelling.

Gegevens vrije sector huurwoning

 • Een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente waaruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw kinderen/medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond. Woont u nu in Arnhem? Dan hoeft u geen historisch uittreksel op te sturen. Het historisch uittreksel is 6 maanden geldig.

 • Uw inkomensgegevens: een inkomensverklaring 2021 of 2022 van de belastingdienst van u, uw partner en/of uw meerderjarige medebewoners, niet van uw kinderen.

 • Een recente loonstrook van uw werkgever of uitkeringsinstantie of uw jaaropgave.

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een verklaring van uw boekhouder.

 • Bent u nog geen huurder van Vivare? Stuur ons dan ook een verhuurdersverklaring. Een verhuurdersverklaring is 6 maanden geldig.

 • Heeft u nu een koopwoning? Stuur ons dan een bewijs dat u altijd aan alle hypotheekverplichtingen heeft voldaan. 

 • Staat u onder bewindvoering? Stuur ons dan een brief waarin uw bewindvoerder toestemming geeft om bij ons te huren.

 • Krijgt u begeleiding van een zorginstelling? Stuur ons dan een kopie van uw begeleidingsovereenkomst met die zorginstelling.

Hoe kan ik deze documenten opsturen?

Op het moment dat u een aanbieding heeft ontvangen, kunt u de stukken uploaden bij uw inschrijving.
Lukt dit niet? Dan kunt u uw stukken mailen naar klant@vivare.nl. Bij voorkeur als reactie op de ontvangen email en onder vermelding van het adres van de aangeboden woning.

Informatie die Vivare ook nog controleert

We kijken ook of de volgende zaken in orde zijn:

 • Kloppen de inkomensgegevens en huishoudgrootte met de voorwaarden die gesteld zijn in de advertentie;

 • Is er géén openstaande huurschuld of andere vordering bij Vivare of andere verhuurder;

 • Is er de afgelopen 5 jaar geen aantoonbare overlast veroorzaakt;

 • Zijn alle gegevens in het woningzoekendenregister juist;

 • Verleent u medewerking aan het controleren van de aangeleverde gegevens.

Een aanbieding kan ingetrokken worden op basis van deze controle.

Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een soort bewijs van goed gedrag. Er staat in of u bij een verhuurder de afspraken uit het huurcontract bent nagekomen. Denk daarbij aan het op tijd betalen van de huur en het gebruiken van de woning zonder overlast aan buren.

Gaat u in een woning van Vivare wonen? Dan vragen wij u om een verhuurdersverklaring van uw vorige verhuurder(s). Gaat u verhuizen van een woning van Vivare naar een woning van een andere verhuurder? Dan kunt u bij ons een verhuurdersverklaring vragen.

Hoe lang is een verhuurderverklaring geldig?

Een verhuurderverklaring is 6 maanden geldig voor een woningaanbieding.
Binnen deze 6 maanden geven we geen nieuwe verklaring af en sturen we de laatste versie aan de huurder toe.

Wat zijn de algemene huurvoorwaarden van Vivare?

In de 'Algemene Huurvoorwaarden Vivare' staan de algemene verplichtingen en voorwaarden voor onze huurders. In de huurovereenkomst verwijzen wij naar deze algemene huurvoorwaarden.