Kijk voor een toelichting op het Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming op de website van de rijksoverheid of vraag informatie op bij uw energieleverancier.

Energie-Index of energielabel van uw woning

Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij huurwoningen die:

  • een nieuwe huurder krijgen

  • nieuw worden opgeleverd

  • zijn gerenoveerd

Dit gold niet voor kamers of rijksmonumenten.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning.

Eerder werd dat uitgedrukt in de letters A t/m G. Dat heette energielabel. G was het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de Energie-Index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Alle nieuwbouwwoningen opgeleverd na 1 januari 2015 krijgen een Energie-Index volgens de nieuwe rekenmethode. Ook alle woningen waaraan wij vanaf 1 juli 2015 isolatie-verbeteringen aanbrachten, krijgen een Energie-Index. Voor alle andere woningen verandert er voorlopig niets. Die behouden hun energielabel met een letter.

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Veelgestelde vragen