Huurprijzen

Als woningcorporaties zijn de huuropbrengsten onze grootste bron van inkomsten. Het grootste deel van de huuropbrengsten wordt ingezet voor verduurzaming, onderhoud van alle woningen en andere investeringen. Zo kunnen we bestaande woningen duurzamer maken en nieuwe woningen bouwen voor de grote groep woningzoekenden. Daarnaast betalen we van de huuropbrengsten de belastingen, ons personeel en de rente op onze leningen. 

Onze uitgaven stijgen jaarlijks door inflatie. Daarom vinden wij het redelijk om ook de huurprijzen jaarlijks aan te passen. Bij het verhogen van de huren kijken we naar de loonontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat onze huren minder hard stijgen dan de gemiddelde lonen en uitkeringen. Hierdoor zijn huurders jaarlijks iets minder van het inkomen kwijt aan huur. Tegelijk zorgen wij ervoor dat onze inkomsten op peil blijven. Zo kunnen wij ons werk voor u voortzetten en daarnaast blijven investeren in een meer duurzame gemeente waar het goed wonen is voor u en andere mensen die op zoek zijn naar een (beter) geschikte woning

Huurprijzen

Direct bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging of huurprijsverlaging aanvragen

Nu aanpassen

Huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning kunnen soms huurverlaging aanvragen. Dat kan het hele jaar, ook ná de bezwaarperiode van de huurverhoging.

Vraag de huurverlaging op tijd aan. De verlaging start op de 1e van de maand 2 maanden na uw verzoek (indien de stukken op tijd zijn aangeleverd). Als u de verlaging aanvraagt op 28 augustus, gaat de huurverlaging in op 1 oktober.

Als u in 2023 niet de eenmalige huurverlaging heeft ontvangen kunt in dit in 2024 aanvragen. Als u pas huurder bent van Vivare na 1 maart 2023 heeft u hier helaas geen recht op.

Veelgestelde vragen