Dit gebeurt ieder jaar op 1 juli. Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief over de huurverhoging. In 2024 heeft de overheid bepaald dat de huur voor sociale huurwoningen gemiddeld met 5.8% verhoogd mag worden. Voor vrijesectorwoningen mag er met 5.5% verhoogd worden. 

Vivare heeft besloten om voor huurders met een lager inkomen niet de maximale huurverhoging toe te passen. In plaats daarvan passen we inkomensafhankelijke huurverhogingen toe. Door inkomensafhankelijke huurverhogingen in te zetten, verdelen we de lasten zo eerlijk mogelijk.

We begrijpen dat een huurverhoging lastig kan zijn. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat de huur gemiddeld niet harder stijgt dan het inkomen of de uitkering van onze huurders. We proberen rekening te houden met ieders situatie, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor huurders die in de knel komen zoeken we maatwerkoplossingen. Huurders mogen hiervoor altijd contact met ons opnemen. 

Ieder jaar gaan we met onze huurdersbelangenverenigingen in gesprek over de afwegingen die we maken bij het bepalen van de huurverhoging. Zij geven hierover een advies. 

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw nieuwe huurbedrag dan door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag kan wijzigen na de huurverhoging. Meer over huurtoeslag leest u hier.

Heeft u hulp nodig?

Wij willen u graag helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Weet u niet meer hoe u alles moet betalen? Meer over betalingsproblemen en betalingsachterstanden leest u hier.

Veelgestelde vragen