Vivare vindt het belangrijk dat een huurder de gehuurde woning gebruikt als woonruimte. Daarom maken we hier afspraken over. Komt een huurder deze afspraken niet na? Dan kan er sprake zijn van illegale activiteit. Iedereen kan iets anoniem melden, zonder naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis) of online via op deze pagina. Daarmee helpt u de omgeving veiliger te maken.

Huurders die een illegale activiteit waarnemen, kunnen dat ook bij ons melden. Denk aan meldingen over bedrijfsmatige activiteit, illegale bebouwing, onderhuur, drugsgebruik, hennepplantage, krakers of prostitutie. Soms nemen we contact met u op voor meer informatie. We gaan vertrouwelijk om met uw melding. Het is alleen bij Vivare bekend wie de melding heeft gedaan en dat blijft zo.

Illegale activiteit

Direct melding maken van een illegale activiteit (woonfraude)

Nu melden

Wat doet Vivare na het melden van een vermoeden van woonfraude?

We starten een onderzoek, soms doen we dit samen met politie en de gemeente. Is er inderdaad sprake van woonfraude? Dan gaan we in gesprek met de huurder en vragen we om de huur op te zeggen. Doet de huurder dat niet? Dan vragen we de rechter een vonnis om de huur te beëindigen en de woning te ontruimen. De huurder raakt de woning kwijt en kan ook nog een boete krijgen.

Meer weten?