Huurders met blokaansluiting krijgen een brief

Geplaatst op

Vivare heeft ruim 800 woningen met blokaansluiting. Dat zijn woningen zonder eigen energiecontract. Huurders die daar wonen hebben geen steun gehad van de overheid voor de hogere energiekosten. Zij krijgen nog een vergoeding. Dit noemen we de TTB (Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting).

Eerder dit jaar ontvingen deze huurders hier al informatie over. In december komt er een tweede brief. Daar staat in hoe we de vergoeding volgend jaar verrekenen. Er staat niet in hoe hoog de vergoeding is, omdat we dat nog niet weten. De vergoeding is niet voor iedereen hetzelfde. In 2024 kunnen we uitrekenen wat iedereen krijgt.

Wat is Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)?

Het is een vergoeding van de overheid voor mensen die in een woning wonen zonder eigen energiecontract. Er is dan één energieaansluiting met meer woningen. Dat noemen we een blokaansluiting.

Steun van de overheid voor hogere energiekosten
Woont u in een woning met blokaansluiting? Dan kreeg u tot nu toe geen steun van de overheid en anderen wel. U had geen energieprijsplafond en u kreeg in 2022 niet twee keer een vergoeding van € 190,-. Terwijl u wel de hogere energiekosten moest betalen. Daarom bedacht de overheid in 2023 deze vergoeding.

Voor wie is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)?

U kunt de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB) krijgen als u van Vivare een woning huurt met blokaansluiting. Dat kan een zelfstandige woning zijn (met eigen voordeur) of een niet zelfstandige woning (zoals een studentenkamer).

U krijgt geen tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB) als:

  • U een ander soort ruimte huurt van Vivare dan een woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand.

  • U alleen energiekosten deelt met anderen voor algemene ruimtes, zoals elektriciteit voor verlichting in het trappenhuis of voor de lift.

  • U in een woning woont waarvan de prijs op het energiecontract lager is dan de prijs van het prijsplafond.

Wanneer krijg ik de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)?

Heeft u recht op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting? Dan ontvangt u voor 1 juli 2024 een brief van Vivare over uw energiekosten. Dat is de afrekening servicekosten.

In de brief staat:

  • Wat u al heeft betaald voor energie (dat zijn al uw voorschotten in 2023);

  • Hoe hoog de vergoeding is die u krijgt van de overheid (dat is de TTB);

  • Wat de echte kosten zijn voor uw energieverbruik in 2023.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • U krijgt geld van Vivare. Uw voorschotten en de vergoeding zijn samen hoger dan de echte kosten. In de brief leest u hoeveel geld u krijgt en wanneer we dit aan u betalen.

  • U moet geld betalen aan Vivare. Uw voorschotten en de vergoeding zijn samen lager dan de echte kosten. In de brief leest u hoeveel geld u moet betalen en wanneer u dit moet overmaken.

  • U krijgt geen geld en u hoeft niks te betalen. Uw voorschotten en de vergoeding zijn samen even hoog als de echte kosten.

We betalen de vergoeding van de overheid dus niet altijd uit
We verrekenen dit met de energiekosten van 2023. Hiermee volgen we de regels van de overheid.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Bewonersbijeenkomst over Tuinstede in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft voor de wijk Schaapsdrift een gebiedsvisie opgesteld waarin staat hoe de wijk er in de toekomst uit kan zien. Deze visie heeft ook impact op onze huurders van het pand Tuinstede, aan de Esperantolaan. Maandag 3 juni zijn de huurders hierover bijgepraat door Vivare en de gemeente Arnhem. 
Lees meer