Vorige
record_voice_over

Met wie deelt Vivare persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Ook zijn er strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

Wanneer doen we dit bijvoorbeeld wel?

 • Bij fraude, overlast of als een huurder zich niet aan de regels van de huurovereenkomst houdt, kunnen wij actie ondernemen. We kunnen dan bijvoorbeeld een aangifte doen.
 • Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook een rechter kan ons verplichten gegevens te verstrekken.
 • Soms moeten we op basis van een overeenkomst, reglement of wettelijke verplichting uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. 
 • Ook kunt u zelf gebruik maken van uw ‘Recht op dataportabiliteit’. Op uw verzoek dragen wij uw persoonsgegevens over naar u of een andere organisatie. Hierover leest u meer bij ‘Kan ik mijn gegevens zelf inzien, aanpassen of laten doorsturen?

 Hieronder leest u met wie wij persoonsgegevens kunnen delen. 

Als het nodig is om ons werk te kunnen doen of het wettelijk verplicht is

 • Organisaties als het gaat om het huren van een woning. Bijvoorbeeld andere woningverhuurders, vluchtelingenwerk, urgentiecommissie, Belastingdienst, UWV.
 • Organisaties als het gaat om het onderhouden van de woning. Bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven en (onder-)aannemers.
 • Organisaties als het gaat de huurbetaling. Bijvoorbeeld deurwaarders, advocaten, gemeentes.
 • Organisaties als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Bijvoorbeeld gemeentes, politie, zorgpartijen, buurtbemiddeling.
 • Bedrijven en organisaties die voor Vivare werken. Bijvoorbeeld organisaties die onze IT- systemen verzorgen en beveiligen, bedrijven die onze brieven printen en verzenden.
 • Andere bedrijven en organisaties waar we mee samen werken. Bijvoorbeeld andere woningcorporaties, onderzoekbureaus, adviesbureaus.

Met andere bedrijven als u daarom vraagt

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door. Bijvoorbeeld als deze nodig heeft als u ergens anders een woning wilt huren. U geeft in dit soort situaties altijd zelf ons de opdracht en de toestemming om uw persoonsgegevens te delen.

Welke gegevens delen we?

Wij delen alleen relevante gegevens. En ook alleen als het voor u, voor andere huurders of voor de dienstverlening van Vivare van belang is. U kunt daarbij denken aan het volgende:

 • Vivare kan als adviseur of bemiddelaar tussen u en een andere partij (een andere huurder of organisatie) optreden. Zo willen wij u graag helpen als u bijvoorbeeld overlast ervaart of de huur niet op tijd kunt betalen.
 • Als u ergens anders een woning wilt huren, hebben andere organisaties vaak gegevens van ons nodig. Uw nieuwe verhuurder wil bijvoorbeeld graag een verhuurdersverklaring.
 • Gaan wij verbouwen in uw woning? Dan hebben de bedrijven die dit voor ons gaan doen gegevens van u nodig om bijvoorbeeld afspraken met u te kunnen maken.
 • Bij fraude of misbruik waarbij Vivare is betrokken doen we aangifte en geven we uw persoonsgegevens door aan politie en justitie. Denk aan contactgegevens, opnames van telefoongesprekken of aan IP-adressen van websitebezoekers. Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen zelf ook informatie bij ons opvragen. Ook zij moeten zich hierbij houden aan de eisen die de wet stelt. 
 • Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Soms zijn we dat zelfs verplicht. Daarom geven we sommige persoonsgegevens door aan de overheid.
 • Toezichthouders zoals Autoriteit Wonen mogen ook speciale onderzoeken doen bij woningcorporaties. Bijvoorbeeld als zij willen weten of Vivare zich netjes aan alle landelijke en wettelijke regels houdt. Ook vragen ze soms persoonsgegevens op als zij informatie nodig hebben over bepaalde huurders of groepen van huurders.

Vivare verwerkt in beginsel alleen gegevens binnen de EU. Alle organisaties en bedrijven aan wie wij persoonsgegevens doorgeven, moeten zich ook houden aan de eisen die de wet stelt. Zij zijn ook verplicht zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Gerelateerde artikelen