Vorige
record_voice_over

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen.

Persoonsgegevens deelt u met ons als u huurder bent of als u contact met ons heeft. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw BSN (burgerservicenummer). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Alleen een BSN is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra we ook weten van wie dit BSN is.

Gerelateerde artikelen