Vorige
record_voice_over

Welke persoonsgegevens heeft Vivare?

Als u bijvoorbeeld een woning bij ons wilt huren, zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van u te vragen, te gebruiken en te bewaren. Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en kunnen gebruiken.

Gegevens over wie u bent

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw rol (bijvoorbeeld huurder, gemachtigde, vertegenwoordiger). 

Gegevens die nodig zijn om u een woning te verhuren

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • We maken een kopie van uw identiteitsbewijs. Daar staat vaak ook uw BSN op. 
 • Uw burgerlijke staat.
 • Uw leeftijd.
 • Uit hoeveel personen uw huishouden bestaat.
 • Uw inkomensgegevens en eventueel die van uw partner en andere meerderjarige medebewoners.
 • Een historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente.
 • Een verhuurdersverklaring als u eerder bij een andere verhuurder een woning heeft gehuurd.
 • Uw naam en rekeningnummer voor het betalen van de maandelijkse huur.
 • Gegevens over betalingen die met uw vorige (huur)woning te maken hebben.
 • Staat u onder bewindvoering of krijgt u begeleiding van een zorginstelling? Dan hebben wij ook van hen gegevens nodig.

Gegevens als u contact met ons heeft gehad

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Waarover ging het contact? Denk aan een reparatieverzoek, vraag, klacht, informatie, advies, aanbieding, huurbetaling.
 • Wanneer was het contact en met welke afdeling? 
 • Hoe hebben wij contact met u gehad? Bijvoorbeeld persoonlijk, via de post, een e-mail, social media, chat, onze website of een nieuwsbrief.
 • Welke afspraken hebben we gemaakt? Deze leggen we dan bijvoorbeeld vast in een gespreksverslag.

Gegevens die nodig zijn voor veiligheid en het bestrijden van fraude

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Vivare vraagt nieuwe huurders om een verhuurdersverklaring. Dit is een verklaring waarin staat dat u als een ‘goed huurder’ aan bepaalde regels heeft voldaan.
 • Gegevens over fraude of andere ongeoorloofde zaken vallen onder strafrechtelijke gegevens. Die leggen we ook vast.

Gegevens als u gebruik maakt van websites, social media en apps

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Het IP-adres van uw computer of mobiel dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers via internet met elkaar kunnen communiceren. Meestal is te achterhalen wie er achter een IP-adres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze websites of andere applicaties (apps) van Vivare. Wanneer heeft u welke webpagina’s bezocht of zoekopdrachten gedaan.
 • Het apparaat waarmee u onze sites of apps bezoekt.
 • Cookies en cookies instellingen.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Als u onze sites bezoekt, plaatsen we verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s van Vivare u heeft bekeken en waar u waarschijnlijk in geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past. Of contact met u opnemen over het onderwerp waarop u heeft gezocht, zoals informatie over het onderhoud van uw woning.
 • We zien ook met welk toestel u onze sites of apps bezoekt: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem en versie van uw browser u gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past.
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan uw cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis). Dat is minder ingewikkeld dan het klinkt.

Goed om te weten:

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen.

Uw reacties op en over Vivare op social media

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Berichten over Vivare die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn. 
 • Uw berichten op social media kanalen van Vivare. Bijvoorbeeld op Twitter, Facebook of YouTube.
 • Uw chatgegevens met ons via onze website, Facebook en/of Twitter.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij zijn actief op social media bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube. Daar delen we informatie over Vivare met iedereen die daarin geïnteresseerd is.
 • We volgen berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het internet die over Vivare gaan. Ook beantwoorden wij vragen of berichten die aan ons gericht zijn.

Gegevens over u van andere partijen

Welke gegevens zijn dat bijvoorbeeld?

 • Gegevens van een andere verhuurder die in uw verhuurdersverklaring staan. Of gegevens van een hypotheekverstrekker over het nakomen van uw betalingsverplichtingen die aan ons zijn verstrekt.
 • Gegevens die staan in uw historisch uittreksel uit het Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente. Hieruit blijkt hoe lang u, uw partner en uw meerderjarige medebewoners in uw huidige woning wonen en hebben gewoond.
 • Gegevens van uw werkgever, uitkeringsinstantie of de Belastingdienst over uw inkomen en dat van uw meerderjarige medebewoners.
 • Als het op u van toepassing is: gegevens van uw bewindvoerder of de zorginstelling waaronder u in behandeling bent.
 • Gegevens uit openbare bronnen zoals kranten, internet of social media.
 • Gegevens van bedrijven en organisaties aan wie u toestemming heeft gegeven om informatie over u te verzamelen en aan ons te verstrekken of te verkopen.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Er zijn ook voorschriften hoe lang we gegevens moeten bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren.

Goed om te weten:

We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Gerelateerde artikelen