Wat is planmatig onderhoud?

Planmatig onderhoud is onderhoud dat op basis van een plan wordt uitgevoerd. Het gaat hier om onderhoud dat wordt uitgevoerd op initiatief van Vivare, buiten uw reparatieverzoeken om.

Onder planmatig onderhoud verstaan we onder andere: het vervangen van de verwarmingsketel, schilderwerk aan de buitenzijde, het herstellen van gevels, het vervangen van dakgoten en het vernieuwen van de badkamer, keuken of toilet. Ook hebben we aandacht voor energiebesparing, we plaatsen dubbel glas of zonnepanelen.

Elk jaar kijken wij voor welke woningen planmatig onderhoud staat gepland. Sommige werkzaamheden worden één keer in de 20 a 30 jaar uitgevoerd, ander onderhoud wordt iedere twee jaar gepland.

Moet ik betalen voor planmatig onderhoud?

De kosten voor planmatig onderhoud zijn voor onze rekening.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een verwarmingsketel of zonnepanelen, staat hier een maandelijkse huurverhoging tegenover. Wij laten u dit vooraf weten, zodat u hier niet door onaangenaam verrast wordt. Tegenover deze extra kosten staat vrijwel altijd een besparing op de energiekosten.

Wilt u tijdens het planmatig onderhoud extra werkzaamheden uit laten voeren door de aannemer? Dan zijn deze kosten altijd voor u zelf.

Veelgestelde vragen