spelen
Vorige
record_voice_over

Hoe zit het met asbest in mijn woning?

Wij weten helaas niet in welke woningen er allemaal nog asbest zit. Maar we kunnen er van uitgaan dat woningen die vóór 1994 zijn gebouwd, asbesthoudende materialen kunnen bevatten.

Kijk ook eens in 'Mijn wijk'...

Wij zijn altijd bezig met renovatie- en onderhoudsprojecten aan onze huurwoningen. Daarnaast bouwen we ook nieuwe woningen. Benieuwd waar we nu aan de slag zijn of binnenkort gaan starten? Kijk dan in 'Mijn wijk'. Ook andere activiteiten van Vivare in uw wijk kunt u hier heel makkelijk vinden.

Welke maatregelen neemt Vivare?

Vivare wil graag weten in welke woningen asbest zit. Dit brengen we de komende jaren door middel van onderzoek en inspecties in kaart. Onze vastgoedconsulenten hebben allemaal een training asbestherkenning gevolgd. Verder werken we samen met een extern adviesbedrijf en onafhankelijke inventariseerders en saneerders. 

Vivare informeert bewoners altijd zo snel mogelijk als bekend is dat de woning asbest bevat. Wij geven bij u aan of het nodig is om er iets aan te doen en wij nemen de maatregelen die nodig zijn.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen, die is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een materiaal dat vroeger heel veel toegepast werd. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en was bovendien goedkoop. Het werd verwerkt in bijvoorbeeld golfplaten, vloerbedekking en dakbeschot. 

In meer dan de helft van alle Nederlandse woningen zit nu nog steeds asbest. Ook bij Vivare.

Is asbest schadelijk voor mijn gezondheid?

Asbest kan schadelijk voor uw gezondheid zijn. Het is veel toegepast en later werd pas bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kan opleveren. Daarom is sinds 1993 het gebruik van asbest verboden.

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Die vezels zijn niet te zien met het blote oog. Maar om die vezels gaat het. Als je asbesthoudend materiaal breekt of er in boort of zaagt, komen er vezels in de lucht. Door inademing kunnen er gezondheidsrisico’s ontstaan. Gelukkig is daar niet vaak sprake van.

Gemiddeld duurt het 30 tot 40 jaar voordat iemand 'asbestkanker' krijgt. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt kanker. Het zijn vooral de mensen die door hun werk jarenlang, dag in dag uit, asbestvezels hebben ingeademd, die een verhoogd risico lopen. Toch moet blootstelling zo veel mogelijk worden voorkomen. Vivare gaat daarom altijd heel zorgvuldig te werk.

Advies van de GG&GD

We werken nauw samen met de GGD. We vragen regelmatig advies of verwijzen huurders door naar de GGD. Als het nodig is dan gaan we met huurder(s), vastgoedconsulent, externe deskundige en de GGD rond de tafel om de zorgen en vragen van huurders te bespreken en ervoor te zorgen dat zij prettig kunnen wonen. De GGD adviseert het volgende: 'Ga zorgvuldig en voorzichtig maar nuchter om met asbest. Wees altijd open over asbest want niemand is gebaat bij onvolledige informatie!’.

Op welke plekken in en rondom het huis komt asbest meestal voor?

Materiaal met asbest werd vroeger op allerlei plekken in en rondom de woning gebruikt. Bijvoorbeeld als brandwerend materiaal rond de cv-ketel en geiser of als dakbeschot. Ook werd het verwerkt in vloerbedekking. Vooral in wat we nu retro vloerzeil noemen. Hard zeil dat direct breekt als je het buigt. Vaak ligt dit nog onder nieuw zeil, laminaat of tapijt.

Ook komt het voor in de grond. Puin, vermengd met asbest, werd in het verleden bijvoorbeeld bij sloop van een gebouw gewoon in de grond gedumpt. Nu gebeurt dat niet meer. Vervuild puin wordt via officiële vuilstortplaatsen afgevoerd. 

Wilt u meer informatie over het herkennen en verwijderen van asbest in en om uw woning? Uitgebreide informatie staat op de website van de Rijksoverheid.

Er zit asbest in mijn woning. Wat kan ik zelf doen?

Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom onderstaand een aantal belangrijke adviezen:

  • Gaat u klussen in uw woning? Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudende materiaal.
  • Twijfelt u of het materiaal asbesthoudend is? Neem dan contact op met Vivare. Een vastgoedconsulent komt dan langs om de situatie te beoordelen.
  • Liggen ergens afgebrokkelde stukjes plaat? Laat deze gewoon liggen! Neem contact op met Vivare. Een vastgoedconsulent komt dan langs om de situatie te beoordelen.
  • Twijfelt u over de vloerbedekking? Laat de vloerbedekking liggen en neem ook dan contact op met Vivare. Het onverantwoord weghalen van asbesthoudende vloerbedekking kan verspreiding door de hele woning en hoge kosten voor sanering tot gevolg hebben.

Waar kan ik meer informatie over asbest en de risico's vinden?

In onderstaande flyer 'Asbest en gezondheid' kunt u hier meer over lezen. Ook vindt u informatie op de websites van de Rijksoverheid en de GGD.

Handige links

Zomervakantie - onze aannemers blijven bereikbaar

Tijdens de zomervakantie blijven onze aannemers voor u bereikbaar.
Er is wel minder personeel beschikbaar. Daarom kan het wat langer duren voordat de aannemer u telefonisch te woord kan staan.
Dit geldt voor de periode 25 juli t/m 26 augustus.

close

Dienstverlening aangepast

Onze dienstverlening is aangepast. Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9.30 en 15.00 uur. De wachttijd voor reparaties en inspecties is 2 weken. 

close