Woningruil

Direct een woningruil aanvragen

Nu aanvragen

Wat is woningruil?

Via woningruil kunt u van woning ruilen met een huurder van Vivare of een huurder van een andere woningcorporatie. Vivare bemiddelt hier niet in. U gaat zelf op zoek naar iemand om mee te ruilen. Dat kan een bekende zijn of een huurder die u vindt via een website, zoals ruilmijnwoning.nl.

Ik wil mijn woning ruilen. Kan dat?

U kunt een woningruil aanvragen bij Vivare. Wij beoordelen dan of u uw woning kunt ruilen. We ontvangen daarvoor graag eerst alle informatie die we nodig hebben om de aanvraag te beoordelen.

U kunt een aanvraag doen als u zelf iemand heeft gevonden met wie u uw woning wil ruilen. Ook van de persoon met wie u wil ruilen hebben we informatie nodig. We moeten bijvoorbeeld weten of het inkomen past bij de (nieuwe) huur van uw woning.


Welke gegevens zijn nodig bij een aanvraag woningruil?

Degene die met u de woning ruilt, levert bij de aanvraag woningruil de volgende gegevens bij Vivare aan:

  • Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente waarop al de historische woonadressen van alle bewoners vermeld staan. Woont degene die met u wil ruilen in de gemeente Arnhem? Dan regelt Vivare het BRP.

  • Een verklaring geregistreerd inkomen van afgelopen jaar of het jaar ervoor van de Belastingdienst; van alle bewoners, behalve uw kinderen.

  • Een verhuurdersverklaring: een ingevulde verhuurdersverklaring van degene met wie u de woning wil ruilen over de afgelopen 5 jaar.

  • Als er sprake is van bewindvoering, dan moet de bewindvoerder schriftelijk toestemming geven voor de ruil.

  • Als er begeleiding is van een zorginstelling, dan ontvangen wij graag een kopie van de zorg overeenkomst met de zorginstelling (Begeleidingsovereenkomst).

Meer weten?